top of page

Gweinidogaeth Ymarferol

Paratoi merched a dynion ar gyfer gweinidogaeth a chenhadaeth yw beth sy ar galen popeth yr ydym yn ei wneud, ac felly rydym yn darparu nid yn unig hyfforddiant diwinyddol, ond yn hytrach hyfforddiant diwinyddol.ffurfio, sy'n anelu at ddatblygu nid yn unig gwybodaeth a sgiliau ond hefyd gymeriad tebyg i Grist. Mae hyn yn golygu dysgu bod gyda Duw, eich hun ac eraill, am ymgynnull ag eraill a gofalu amdanynt. Mae'n ymwneud â bod yn arloeswr yn ogystal â gweinidog, yn ddisgybl yn ogystal ag yn ymarferydd proffesiynol.

MinistryProgramme.png
bottom of page