top of page
Seminar
CBC logo mono

Datblygu eich
DEALL

Croeso i Goleg Bedyddwyr Caerdydd

Disgyblion yn cerdded gyda'i gilydd, yn dysgu'n ddwfn,
croesawu'n eang,
yn cael eu drawsnewid.

STUDY
ABOUT
Staircase

Amdanom

Mae Coleg Bedyddwyr Caerdydd yn gymuned ffurfiannol seiliedig ar ffydd sydd wedi bod yn paratoi menywod a dynion ar gyfer y weinidogaeth ym mhob maes o fywyd ers 1807. Cyfamodwn i 'gydgerdded' i ddatblygu aeddfedrwydd ysbrydol, sgiliau ymarferol, a gweledigaeth ddiwinyddol. Ceisiwn fod yn groesawgar, gan drigo ar y ffin rhwng yr eglwys a’r byd i archwilio’r ffydd a’r arferion Cristnogol mewn ffordd sy’n academaidd, yn ddiwinyddol ac yn berthnasol i anghenion heddiw. Gwnawn hyn gyda’n partneriaid eglwysig yn Undeb Bedyddwyr Cymru, Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr, ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yn ogystal â’n partneriaid academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Rydym yn angerddol am fod yn ddisgyblion sy'n mentora disgyblion. Fel sefydliad bychan, mae pob aelod o staff a myfyriwr yn adnabod ei gilydd yn dda ac mae gennym oll ran i’w chwarae wrth wasanaethu ein gilydd, cefnogi ein gilydd, a siapio ein gilydd ym mhatrwm a galwad Crist. Fodd bynnag, er bod ein maint yn rhoi’r fantais i ni o berthnasoedd agos, mae llawer o’n myfyrwyr yn dilyn rhaglenni academaidd gyda Phrifysgol Caerdydd, ac felly yn cael mynediad at adnoddau helaeth prifysgol ymchwil o bwys rhyngwladol.

1807

28

12

20

Blwyddyn Sefydlu
Myfyrwyr  Gweinidogol Eleni
Myfyrwyr Ôl-raddedig
Eleni
Myfyrwyr Eglwysi Lleol
Eleni
COMMENTS

GAIR O'R FYFYRWYR

Slide14.jpeg
PARTNERS

PARTNERIAID ALLWEDDOL

CYSYLLTIAD

Sut Allwn Ni Helpu?

Am unrhyw ymholiad, cysylltwch â ni dros y ffôn neu e-bost, neu llenwch y ffurflen ganlynol.

Diolch am gyflwyno!

Canolfan y Coleg

Coleg y Bedyddwyr, Caerdydd

54 Heol Richmond

CAERDYDD

CF24 3UR

Ebost

Ymholiadau Cyffredinol:post@cbc.cymru

Derbyniadau: post@cbc.cymru

Llyfrgell:llyfrgell@cbc.cymru

Ffoniwch ni: 029 2025 6066
CONTACT
bottom of page