top of page

Cymuned CBC

Disgyblion yn cerdded gyda'i gilydd, yn dysgu'n ddwfn, yn croesawu'n eang, yn cael eu trawsnewid.

Gallai'r gair Coleg gyfeirio at adeilad yn unig. Ond grŵp o bobl yw Cyumuned. Er mai Coleg Bedyddwyr Caerdydd ydym, cyn hynny, rydym yn Gymuned Disgyblion Cyfamodol. Rydym mor falch o'n Staff, Ymddiriedolwyr a Myfyrwyr sy'n ein helpu i fod y Gymuned ffurfiannol honno.

Mae’r groes yn ein logo yn cynrychioli, wrth gwrs, Crist: ei farwolaeth a’i atgyfodiad, a’r bywyd ffydd sy’n llifo ohono. Fodd bynnag, mae hefyd yn cynrychioli ein dymuniad i fod yn ‘fan croesi’ lle mae pobl yn dod o gefndiroedd a sefyllfaoedd gwahanol, i gwrdd â’i gilydd, i ddysgu, i gael eu trawsnewid, ac i fynd allan i wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd. Mae croeso i chi yn y gymuned hon.

logo_edited.png

Cymuned Gyfamodol

Bob wythnos, rydym yn atgoffa ein hunain o'n hymrwymiad i'n gilydd, trwy ailadrodd geiriau ein Cyfamod Coleg:

Y diwrnod hwn rydym yn rhoi ein hunain eto
I'n gilydd 
Ac i'n Harglwydd.


Rydym yn cyfamodi i wylio dros ein gilydd 
ac i gyd-gerdded â Duw,
mewn ffyrdd hysbys 
ac eto i'w gwneud yn hysbys.
 
Rydym yn ymrwymo popeth sydd gennym 
A'r cyfan yr ydym
i ddybenion cariad di-blygedig Duw.

bottom of page