top of page
hbev.uk_SWBC_183.jpg

Myfyrwyr

Heb fyfyrwyr, ni fyddai CBC yn bodoli! Mae'n myfyrwyr ni yn:

  • Rhai ifanc, rhai hen.

  • Rhai yn brofiadol, rhai yn newydd i'r cyfan.

  • Rhai yn sicr am eu galwad, rhai yn gofyn y cwestiwn

  • Rhai wedi casáu'r ysgol ac yn gadael cyn gynted ag y gallent.

  • Rhai wedi caru'r ysgol ac mae ganddyn nhw lawer o gymwysterau academaidd.

  • Rhai allblyg a hyderus, rhai llawer llai felly.

  • Rhai yn caru caneuon modern, rhai yn caru hen emynau.

  • Rhai Cymry Cymraeg, rhai ddim.

Ond mae pawb yn caru Duw, ac awyddus  i gael ein harwain gan Ysbryd Iesu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y byd. Os mai chi yw hwn, yna fe allech chi fod yn fyfyriwr yn CBC.

Slide14.jpeg

Ydy hyn yn iawn i chi?

Am ragor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â ni.

bottom of page