top of page

Craig Gardiner

LLB BTh MTh PhD

Tiwtor mewn Athrawiaeth Gristnogol a Chaplan

Magwyd Craig yng Ngogledd Iwerddon a daeth i Gaerdydd am y tro cyntaf i astudio’r Gyfraith. Ar ôl cyfnod mewn ymarfer cyfreithiol dychwelodd i'r Brifysgol a Choleg Bedyddwyr De Cymru lle bu'n hyfforddi ar gyfer Gweinidogaeth y Bedyddwyr, gan ennill ar y ffordd, BD a gradd Meistr mewn Athrawiaeth Gristnogol. Aeth ymlaen i gwblhau PhD ar Dietrich Bonhoeffer a natur y Gymuned Gristnogol, a ysgrifennwyd dan arolygiaeth y Parchedicaf Ddr Rowan Williams a’r Parchg Ddr Karen Smith.

 

Treuliodd Craig wyth mlynedd yn bugeilio Eglwys Bedyddwyr Calvary yng Nghaerdydd cyn dychwelyd i’r Brifysgol a Choleg y Bedyddwyr yn 2011 fel tiwtor mewn Athrawiaeth Gristnogol. Mae ganddo ddiddordeb arbennig yng ngwaith Dietrich Bonhoeffer ac mae ganddo ddiddordeb parhaus yn y rhyngweithio rhwng athrawiaeth, ysbrydolrwydd, addoliad a moeseg.

 

Dros y deng mlynedd diwethaf mae hefyd wedi gwasanaethu fel aelod o Gyngor BUGB a’r Pwyllgor Gwaith Ffydd ac Undod, yn ogystal â Grŵp Cymrodoriaeth Heddwch ac Encil y Bedyddwyr. Mae wedi helpu i gydlynu Addoli ar gyfer Cymanfa flynyddol y Bedyddwyr ac mae’n ddarlledwr rheolaidd i radio’r BBC.

 

Mae Craig yn briod â Meredith. Cyfarfuont ar Iona ac mae Craig yn aelod o Gymuned Iona. Mae ganddynt ddau o blant. Pe bai ganddo fwy o amser i'w sbario byddai Craig yn ei dreulio'n gwneud a gwrando ar gerddoriaeth yn ogystal â cherdded mynyddoedd.

Person Craig Gardiner

ffôn:029 2025 6066

postio:

Parch Dr Craig Gardiner

Coleg y Bedyddwyr, Caerdydd

54 Heol Richmond

Caerdydd

CF24 3UR

bottom of page