top of page

Ed Kaneen

MEng BTh MA PhD FHEA

Cyd-brifathro

Mae Ed wedi bod yn Gyd-brifathro Coleg Bedyddwyr Caerdydd ers 2019. Gyda Rosa Hunt, mae Ed yn gyfrifol am gyfeiriad cyffredinol y Coleg a throsolwg o’r rhedeg o ddydd i ddydd. Mae ganddo gyfrifoldeb arbennig am y berthynas waith agos gyda Phrifysgol Caerdydd, gan weithio gyda'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

 

Mae’n dysgu ym meysydd y Testament Newydd a Gwreiddiau Cristnogol i Brifysgol Caerdydd, ac mae ganddo ddiddordebau ymchwil arbennig yn yr Efengylau Synoptig, a’r berthynas rhwng byd cymdeithasol y ganrif gyntaf (yn enwedig economeg, rhywedd, pŵer ac awdurdod) a’r Cristnogion cyntaf. . Mae'n fodlon ystyried cynigion PhD yn unrhyw un o'r meysydd hyn.

 

Ymunodd Ed â Choleg Bedyddwyr Caerdydd yn 2012 o Brifysgol Durham, lle’r oedd yn gweithio ar gyfer PhD yn canolbwyntio ar gaethwasiaeth fel trosiad ar gyfer disgyblaeth. Tra yno, bu hefyd yn dysgu Testament Newydd i Brifysgol Durham, i Cranmer Hall, ac i Lindisfarne RTP.

 

Cyn Durham, Ed oedd gweinidog cyntaf Eglwys Bedyddwyr Sheddingdean yng Ngorllewin Sussex, ac astudiodd hefyd am MA mewn Astudiaethau Beiblaidd yng Ngholeg y Brenin Llundain. Hyfforddodd Ed ar gyfer y weinidogaeth yng Ngholeg Regent's Park, Rhydychen, lle bu'n weinidog dan hyfforddiant yn Eglwys y Bedyddwyr John Bunyan, Cowley, ac yn ymwelydd â chaplaniaeth yn Ysbyty Seiciatrig Warneford.

 

Cyn hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth, bu Ed yn gweithio i BT yn Ipswich, lle ymgymerodd ag ymchwil cyfrifiadureg, gan weithio ar gael cyfrifiaduron i ddeall iaith ddynol.

 

Mae Ed yn briod gyda merch yn Ysgol Uwchradd Gogledd Caerdydd, lle mae'n aelod o Eglwys Bedyddwyr Ararat.

Person Ed Kaneen

ffôn:029 2025 6066

postio:

Parch Dr Edward Kaneen

Coleg y Bedyddwyr, Caerdydd

54 Heol Richmond

Caerdydd

CF24 3UR

bottom of page