top of page

Ymchwil CBC

Dydy ymchwil mewn Diwinyddiaeth Gristnogol nid yn unig yn werthfawr ynddi’i hun, ond yn aml yn anrheg werthfawr i’r eglwys yn ogystal â’r gymuned academaidd.

 

Trwy ddwy bartneriaeth, mae CBS yn cynnig ymchwil dan oruchwyliaeth yn y prif feysydd diwinyddol.

 

Prifysgol Caerdydd: prifysgol fawr, ymchwil-ddwys gyda llawer o gyrsiau ar gael i gefnogi ymchwilwyr i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen. Byddai gennych oruchwyliwr o Brifysgol Caerdydd yn ogystal â goruchwyliwr o CBS.

 

IBTS: cymuned ymchwil ryngwladol y Bedyddwyr, wedi'i lleoli yn Amsterdam ac yn gweithio gyda'r Vrije Universiteit. Daw’r gymuned ymchwil ynghyd ddwywaith y flwyddyn ar gyfer symposia ymchwil lle mae myfyrwyr yn cyflwyno eu gwaith ac yn dysgu gan arbenigwyr. Mae IBTS yn canolbwyntio'n benodol ar dri maes: Hunaniaeth, Cenhadaeth ac Ymarfer. Byddai gennych oruchwyliwr yn IBTS yn ogystal â goruchwyliwr o CBS.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae myfyrwyr ymchwil wedi archwilio pynciau fel:

  • Cynrychiolaeth Jacob mewn gwaith celf Cristnogol.

Prif Feysydd Ymchwil yn CBC
Research Areas.png

Ydy hyn yn iawn i chi?

Am ragor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â ni.

bottom of page