top of page

Oedfa Gomisiynu 2024

Pregethwr : Glen Graham 

Confident in Task Unfinished.jpg

Hyder mewn Tasg Anorffenedig 

Rev'd Glen Graham 

dydd Sadwrn 6ed Gorffennaf, 2024 

Tabernacl, Capel y Bedyddwyr, Yr Ais, Caerdydd 

4:30yp 

Dyma gyfle i ddiolch Duw am waith y coleg, a bendithio’r myfyrwyr sy’n gadael.  

Ar adegau gall Coleg y Bedyddwyr Caerdydd ffrydio'n fyw a/neu recordio fideo o'i ddarlithoedd;

os na allwch ddod yn bersonol ond bod gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan fel hyn, rhowch wybod i ni. 

Sylwch na fydd y ddolen hon yn gweithio o 2yh y diwrnod cyn y digwyddiad. 

Os oes unrhyw ymholiadau gennych, cysylltwch â events@cbc.cymru 

 

Cyfeiriad

Tabernacl, Capel y Bedyddwyr, Yr Ais, Caerdydd CF10 1AJ 

Mae’r Parchedig Glen Graham yn weinidog yn Eglwys y Bedyddwyr Cullompton ac yn gymedrolwr hirdymor 2 Eglwys fach gwledig. Ef oedd cadeirydd sefydlu Grŵp Cyfiawnder Anabledd BUGB.

Y dyddiau hyn, mae’n hyfforddwr anabledd llawrydd, yn gyfarwyddwr ysbrydol ac yn fentor. 

Glen_Graham.jpg
bottom of page