top of page

Dark Weeping and Light Sleeping : 

Whiteness as a Doctrine of 

De-Formation

Tim Judson 2024 Ddarlith Whitley 

Lion.png

Waking up to Whiteness : Opening the Door to Theological and Biblical Discussions on Race as a White Person 

Rev'd Dr Tim Judson  

Dydd Gwener 1af o Fawrth, 2024​

Cyrraedd o 9:30yb am de a choffi  

Darlith 10:00yb - 12:30yp (gan gynnwys egwyl)

O fewn yr eglwys Orllewinol gyfoes a sefydliadau diwinyddol, mae’n gyffredin i ddisgyblion Iesu o “Etifeddiaeth Mwyafrif Byd-eang” amlygu eu arbenigrwydd cyd-destunol fel sylfaen gynhenid i siarad Duw a’r bywyd Cristnogol yn ei gyfanrwydd. Fodd bynnag, dim ond yn ddiweddar y mae Cristnogion Gwyn y Gorllewin a diwinyddion wedi dechrau myfyrio ar eu lleoliad eu hunain ynghylch clwyf trefedigaethol moderniaeth y Gorllewin Gwyn.

 

Yn Narlith Whitley yn 2024, mae Tim Judson yn eirioli agwedd at ddiwinyddiaeth sy’n wynebu’r rhagdybiaethau anfwriadol ac anweledig a wneir gan bobl Wyn a sefydliadau Gwyn yn enw Iesu gwyn paradigmatig. Mae'n dyst i'r cyhuddiad o ddiwinyddiaeth Ddu tuag at Gristnogion Gwyn. Yn hytrach nag offerynoli Duwch, mae'n myfyrio ar y gwersi y mae'n eu dysgu o feddwl a phrofiad Du, sydd wedi bod yn ddrych ac yn ffrind beirniadol ynghylch ei oddrychedd Gwyn ei hun. Mae’n cynnig gwaith o ad-drefnu er mwyn mynd i’r afael â’r galon a drowyd i mewn arni’i hun yn hiliol (Gwynder), sy’n golygu brwydr bersonol i weld, clywed a dirnad eich hun fel disgybl sy’n ymwybodol o Wyn. Yna mae Judson yn cynnig darlleniad o Gethsemane sy'n rhoi dychmygol diwinyddol defnyddiol i bobl Wyn fel ef sy'n ceisio rhoi sylw i hyn. O’r fan hon, mae Judson yn cynnig rhai o’r ffyrdd elfennol y gall eglwysi a sefydliadau Gwyn eu defnyddio i feithrin mwy o effro, gan helpu disgyblion i “aros yn effro gyda Christ” a gwrthsefyll y demtasiwn tuag at gysgu hiliol mewn byd sy’n cael ei hilio’n barhaus gan Gwynder. 

Mae'r ddarlith hon yn rhad ac am ddim. Parcio ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.

UPDATE : this will be live streamed. To attend online, complete the attendance form and add a note at the end requesting link. 

Ar adegau gall Coleg y Bedyddwyr Caerdydd ffrydio'n fyw a/neu recordio fideo o'i ddarlithoedd; os na allwch ddod yn bersonol ond bod gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan fel hyn, rhowch wybod i ni. Sylwch na fydd y ddolen hon yn gweithio o 2yh y diwrnod cyn y digwyddiad. Os oes unrhyw ymholiadau gennych, cysylltwch â events@cbc.cymru 

 

Mae Tim Judson yn Ddarlithydd Ffurfiant Gweinidogol yng Ngholeg Regent’s Park, Prifysgol Rhydychen. Mae hefyd yn gwasanaethu fel Gweinidog Eglwys Deuluol Honiton (SWBA), Dyfnaint, ar ôl hyfforddi ar gyfer gweinidogaeth y Bedyddwyr yng Ngholeg Bedyddwyr Bryste.

 

Yn ddiweddar mae wedi cyhoeddi ei fonograff llawn cyntaf, Awake in Gethsemane: Bonhoeffer and the Witness of Christian Lament (Gwasg Prifysgol Baylor, 2023). Mae Tim yn rhan o ganolbwynt cyfiawnder hiliol cenedlaethol Beptists Together ac yn aelod o Gymdeithas Ryngwladol Bonhoeffer. Mae ganddo PhD o Brifysgol Aberdeen. 

Tim Judson.jpeg
bottom of page