top of page

Astudiaeth Israddedig @CBC

Addysgir gan CBS, y BTh Prifysgol Caerdydd wedi'i anelu at y rhai sy'n astudio diwinyddiaeth am y tro cyntaf. Mae’n arbennig o addas i’r rhai sy’n ceisio bod yn Weinidog Ordeiniedig (Achrededig yn Genedlaethol), ond mae’n berthnasol i bawb sydd am archwilio Diwinyddiaeth Gristnogol.

 

Yn ogystal â'r radd BTh lawn, mae'n bosibl gadael y rhaglen ar wahanol adegau i gyflawni Tystysgrif neu Diploma mewn Diwinyddiaeth Ymarferol.

Gall Modiwlau Dewisol Nodweddiadol gynnwys:

  • Cyfathrebu Cristnogaeth

  • Materion yn y Weinidogaeth Gyfoes

  • Diwinyddiaeth Cenhadaeth ac Arloesol

  • Y Beibl yn y Byd Cyfoes

  • Archwilio Athrawiaeth Gristionogol

  • Stori Cristnogaeth

  • Deall Addoliad Cristnogol

  • Ysbrydolrwydd Cristnogol

Baglor mewn Diwinyddiaeth (BTh)
BTh.png

Ydy hyn yn iawn i chi?

Am ragor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â ni.

bottom of page